تور ارمنستان

تور ارزان ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان

تور هوایی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور
تور ارزان ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور,ارمنستان

تور ارمنستان|تور ارمنستان

نحوه پرداخت

شما می توانید به 2 شیوه هزینه خدمات دریافتی خود را پرداخت نمایید:

الف) حضوری:

  1. به صورت پرداخت نقدی

  2. استفاده از پوز های بانکی مستقر در شرکت

ب) غیر حضوری:

  1. پرداخت به شماره حساب و یا شماره کارت شرکت

 

بانک ملت:
شماره کارت: 6104337820392908 بانک ملت شعبه جلال آل احمد

به نام : هادی بهادری

شماره حساب: 4624582510
شماره شبا: IR25 0120 0000 0000 4624 5825 10

 

  1. پرداخت آنلاین در سایت از طریق داشتن رمز دوم کارت و گرفتن مدارک به طور همزمان