نحوه پرداخت

شما می توانید به 2 شیوه هزینه خدمات دریافتی خود را پرداخت نمایید:

الف) حضوری:

  1. به صورت پرداخت نقدی

  2. استفاده از پوز های بانکی مستقر در شرکت

ب) غیر حضوری:

  1. پرداخت به شماره حساب و یا شماره کارت شرکت

 

بانک پارسیان:
شماره کارت: 6221061069270033 بانک پارسیان شعبه بلوار آفریقا

به نام : هادی بهادری

شماره حساب: 801-24344-3
شماره شبا: IR23 0540 1034 8010 0024 3440 03

 

بانک ملت:
شماره کارت: 6104337230429449 بانک ملت شعبه جلال آل احمد

به نام : هادی بهادری

شماره حساب: 4624582510
شماره شبا: IR25 0120 0000 0000 4624 5825 10

 

  1. پرداخت آنلاین در سایت از طریق داشتن رمز دوم کارت و گرفتن مدارک به طور همزمان