تور ارمنستان

تور ارزان ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان

تور هوایی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور
تور ارزان ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور,ارمنستان

تور ارمنستان|تور ارمنستان

دریاچه های تفلیس

تفلیس شهری است که آب فراوانی دارد. رود کورا از مرکز شهر می گذرد, در هر نقطه از شهر اگر به میزان کمی خاک را بکنید می توانید به آب برسید. در تفلیس دریاچه های کوچک و بزرگ زیادی وجود دارد اما 3 دریاچه بزرگتر و معروفتر هستند که عبارتند از: دریای تفلیس: بزرگترین دریاچه […]

ادامه مطلب