تور ارمنستان

تور ارزان ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان

تور هوایی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور
تور ارزان ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور,ارمنستان

تور ارمنستان|تور ارمنستان

سامیت اسپانسر برنامه کوهنوردی صعود به قله کازبک

اسپانسر صعود به قله کازبک

در راستای حمایت شرکت سامیت از ورزش های کوهستان, (به خصوص کوهنوردی) این شرکت اسپانسر صعود به قله کازبک در کشور گرجستان گردید. این صعود با موفقیت و در هوای خراب انجام گردید. به امید موفقیت روز افزون برای کوهنوردان و دوستداران طبیعت.

ادامه مطلب