تور ارمنستان

تور ارزان ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان

تور هوایی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور
تور ارزان ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور,ارمنستان

تور ارمنستان|تور ارمنستان

سفر نامه دبی

دبی

سفر با تور دبی: تصمیم گرفتیم برای مهر ماه سفری کوتاه به دبی داشته باشیم.در این موقع سال هوا زیاد گرم و شرجی نبود .اول میخواستیم تابستون بریم اما بخاطر اینکه تو اون زمان هم شلوغ بود و هم هوا خیلی گرم،مهر ماه رفتیم.پرواز راحت و خوبی داشتیم که حدود 2 ساعت طول کشید. خدمه […]

ادامه مطلب