تور ارمنستان

تور ارزان ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان

تور هوایی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور

تور هوایی ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور ارزان,تور ارزان ارمنستان,تور
تور ارزان ارمنستان,تور زمینی ارمنستان,تور ارمنستان,تور,ارمنستان

تور ارمنستان|تور ارمنستان

سفرنامه هند

هندوستان

سفرنامه هندوستان مثلث طلایی: سفر ما به هندوستان در اواخر آبان ماه بود.ابتدا به دهلی سپس آگرا و بعد به جیپور رفتیم.از تهران تا دهلی حدود سه ساعت در راه بودیم.در هتل رادیسون بلو اقامت داشتیم .هتل تمیزی بود و کارکنان هتل رفتار دوستانه و برخورد خوبی با مهمانان داشتنند.غذاهای هتل نسبتا خوب بود و […]

ادامه مطلب